Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nowi pracownicy

mgr Katarzyna Uchowicz

Historyczka sztuki. Pracuje w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce w Instytucie Sztuki PAN. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje architekturę XX wieku, interdyscyplinarną kulturę modernizmu, środowisko artystyczne awangardy oraz powojenną twórczość eksperymentalną. Kuratorka wystawy „Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert” (Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2017/2018), współautorka ekspozycji „Algorithmnen der Modernität” (Instytut Polski w Berlinie, 2018). Autorka publikacji: Eternity and a Moment. 1918–1939 – Architecture As a Tool in Constructing Polish National Identity (2017), Ariergarda modernizmu. Katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy (2017) oraz Awers/ rewers. Architekt Bohdan Lachert (2018). Współautorka (z Małgorzatą Omilanowską) POW. Ilustrowany atlas architektury Powiśla (2017). Prowadzi wykłady poświęcone historii i teorii architektury oraz planowaniu przestrzennemu XX wieku. 


dr Anna Straszewska

Zakład Historii Sztuk Plastycznych, Pracownia Polskiej Sztuki Współczesnej PAN

1993-1998: studiowała w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
1999 r.: obroniła pracę magisterską pt. Narodziny tradycji, czyli kobiece stroje ślubne w Polsce w XIX wieku (promotor: prof. dr hab. Anna Sieradzka);
1998 r.: rozpoczęła pracę w Pracowni Sztuki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (od stycznia 2001 na stanowisku asystenta); podjęła temat pracy doktorskiej Warsztat kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie twórczości Jana Matejki i artystów polskich 2. poł. XIX wieku (pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sieradzkiej);
2003 r.: współorganizowała 10. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki „Wędrówki: Artysta – Dzieło – Wzorzec – Fundator” (Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 25.–28.09.2003);
październik 2003 – czerwiec 2004: studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach stypendium Herdera; rozpoczęła kwerendę dotyczącą polskich studentów na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu;
2010 r.: obroniła pracę doktorską pt. „Warsztat kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie Jana Matejki w kontekście sztuki europejskiej i polskiej 2. połowy XIX wieku” (promotor: prof. UW dr hab. Anna Sieradzka).

Jest członkiem Gesellschaft der Waffen- und Kostümkunde, uczestniczy również w pracach Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale SHS.

http://www.ispan.pl/pl/o-instytucie-sztuki-pan/biogramy-pracownikow/mgr-anna-straszewska