Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nowi pracownicy

dr hab. Paweł Możdżyński

Socjolog kultury/socjolog sztuki

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Pracowni Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej

Zachęcamy do przeczytania szerokiej informacji o wykładowcy:

http://mozdzynski.bio.uw.edu.pl/biografia/


mgr Katarzyna Uchowicz

Historyczka sztuki. Pracuje w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce w Instytucie Sztuki PAN. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje architekturę XX wieku, interdyscyplinarną kulturę modernizmu, środowisko artystyczne awangardy oraz powojenną twórczość eksperymentalną. Kuratorka wystawy „Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert” (Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2017/2018), współautorka ekspozycji „Algorithmnen der Modernität” (Instytut Polski w Berlinie, 2018). Autorka publikacji: Eternity and a Moment. 1918–1939 – Architecture As a Tool in Constructing Polish National Identity (2017), Ariergarda modernizmu. Katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy (2017) oraz Awers/ rewers. Architekt Bohdan Lachert (2018). Współautorka (z Małgorzatą Omilanowską) POW. Ilustrowany atlas architektury Powiśla (2017). Prowadzi wykłady poświęcone historii i teorii architektury oraz planowaniu przestrzennemu XX wieku. 


dr Daniel Zarewicz

Filolog klasyczny, tłumacz, religioznawca, antropolog antyku greckiego, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki, malarz, grafik, fotografik. Od 2 czerwca 2018 prezes klubu Gnosis

Daniel Zarewicz jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – wydziału Polonistyki – Instytutu Filologii Klasycznej. W roku 2002 uzyskał magisterium na postawie pierwszego polskiego przekładu Hymnów Orfickich. Tytuł naukowy doktora uzyskał (cum summa laude) 18.11.2014 na postawie dysertacji pt. Polis wobec prywatnych form kultu religijnego, studium religijności starożytnych Greków, wydanej następnie drukiem pt. Przywoływanie Bogów – mit , magia, misteria w starożytnej Grecji – wydawnictwo sub Lupa 2017.

Od roku 2015 jest uczniem filozofa prof. Zbigniewa Mikołejki, z którym regularnie spotyka się i dyskutuje na prowadzonym przez niego seminarium pt. „Sacrum i Przemoc” w Polskiej Akademii Nauk .

Od roku 2016 jest przyjacielem i współpracownikiem antropozofa, pisarza i tłumacza Jerzego Prokopiuka. Z jego rekomendacji 2 czerwca 2018 został powołany na przewodniczącego klubu Gnosis.

Od roku 1996 jest uczniem filozofa i psychologa prof. Tadeusza Kobierzyckiego profesora Uniwersytetu Muzycznego i bezpośredniego ucznia polskiego psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego – twórcy Teorii dezintegracji pozytywnej.
Daniel Zarewicz równolegle z działalnością naukową i dydaktyczną jest czynnym artystą. Jego ulubionymi środkami wyrazu jest malarstwo oraz collage. Jego prace dostępne są na stronie danielzarewicz.com

Linki:

Autorska strona internetowa danielzarewicz.com

Program edukacyjno naukowy Orszak Dionizosa – orszakdionizosa.pl


dr Anna Straszewska

Zakład Historii Sztuk Plastycznych, Pracownia Polskiej Sztuki Współczesnej PAN

1993-1998: studiowała w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
1999 r.: obroniła pracę magisterską pt. Narodziny tradycji, czyli kobiece stroje ślubne w Polsce w XIX wieku (promotor: prof. dr hab. Anna Sieradzka);
1998 r.: rozpoczęła pracę w Pracowni Sztuki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (od stycznia 2001 na stanowisku asystenta); podjęła temat pracy doktorskiej Warsztat kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie twórczości Jana Matejki i artystów polskich 2. poł. XIX wieku (pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sieradzkiej);
2003 r.: współorganizowała 10. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki „Wędrówki: Artysta – Dzieło – Wzorzec – Fundator” (Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 25.–28.09.2003);
październik 2003 – czerwiec 2004: studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach stypendium Herdera; rozpoczęła kwerendę dotyczącą polskich studentów na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu;
2010 r.: obroniła pracę doktorską pt. „Warsztat kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie Jana Matejki w kontekście sztuki europejskiej i polskiej 2. połowy XIX wieku” (promotor: prof. UW dr hab. Anna Sieradzka).

Jest członkiem Gesellschaft der Waffen- und Kostümkunde, uczestniczy również w pracach Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale SHS.

http://www.ispan.pl/pl/o-instytucie-sztuki-pan/biogramy-pracownikow/mgr-anna-straszewska


mgr Tomasz Jeziorowski

absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie (od 2005), obecnie na stanowisku Kustosz – Kierownik magazynu malarstwa współczesnego. Współpracował w przygotowaniu wielu wystaw oraz galerii stałych min.: Wyprawy w Dwudziestolecie (2008), Galerii Sztuki XX wieku (2007-2010) oraz Galerii Sztuki XX i XXI wieku (2013). Kurator wystawy „Mikrohistorie” (Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, 2013/2014). Obecnie przygotowuje wystawę dotyczącą życia i twórczości Tadeusza Makowskiego.

Od 2008 prowadzi wykłady z historii sztuki nowoczesnej oraz XIX wieku na ASP w Warszawie. Członek: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, International Council of Museums, oraz Rady Fundacji Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie.

Specjalizuje się w malarstwie współczesnym oraz teorii sztuki.


dr Joanna Szymoniczek

dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; wieloletni pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, następnie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zainteresowania badawcze: działalność organizacji pozarządowych, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, pomoc humanitarna, współpraca rozwojowa, stosunki polsko-niemieckie w XX wieku.

Ważniejsze publikacje:

W cieniu wojny. Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1972 [2016]; 1968 and the Polish – West German Relations [2013]; Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku [2011]; Das 1956 Jahr in Polen und seine Resonanz in Europa [2010]; Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie [2009]