Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Letnia sesja egzaminacyjna 2021/2022

Opublikowano 9 czerwca 2022

 

UWAGA!!!

W czasie trwania sesji egzaminacyjnej  dyżury pracowników są zawieszone.

 

 

dr Piotr Teodorczuk

 

Historia filozofii (egzamin ustny)

13.06 godz. 10.00 Architektura Wnętrz  sala A03
godz.10.00-13.00, studenci: A-K;
godz.14.00– do końca, studenci: M-Z

14.06 godz. 10.00 Konserwacja  sala A03
godz.10.00-13.00, studenci: A-M;
godz.14.00– do końca,  studenci: N-Z

Ewentualny egzamin ustny w tzw. „terminie zerowym”, tylko wg indywidualnych zapisów.

(Proszę wcześniej zarezerwować miejsce na liście zdających, lista u wykładowcy!)

Egzaminy „zerowe” podczas dyżurów:  poniedziałki 17.30 – 19.00.

 

dr Anna Rudzka

 

Historia form graficznych i druku (egzamin ustny)

14.06 – godz.11.00  Grafika; (Aula Wybrzeże Kościuszkowskie)

 

dr hab. Aleksander Zbrzezny

 

Historia filozofii (egzamin ustny)

13.06 – godz. 10.00 Malarstwo (sala A02)

14.06 – godz. 10.00 Rzeźba  (sala A02)

15.06 – godz. 10.00 Scenografia  (sala A02)

22.06 – godz. 10.00 Wzornictwo produkt; studenci: A-P  (sala A02)

23.06 – godz. 10.00 Wzornictwo produkt; studenci: S-Ż + Wzornictwo ubiór  (sala A02)

 

Słownik filozoficzno-społeczny (egzamin ustny)

14.06 – godz.14.30 Malarstwo (sala A02)

Teoria mediów (egzamin ustny)

20.06 godz. 10.00 Sztuka Mediów  (sala A02)

21.06 godz. 10.00  Malarstwo   (sala A02)

 

dr Kamil Kopania

 

Historia sztuki (egzamin pisemny)

15.06 godz. 11.00 Architektura Wnętrz, Rzeźba, Konserwacja, Malarstwo, Scenografia, Sztuka Mediów  (Aula Wybrzeże Kościuszkowskie)
Termin „0” na ostatnich zajęciach, czyli 31 V, 1 VI, 2 VI.
Na prośbę studentów dodatkowy termin 7.06 godz. 11.00 – Aula Wybrzeże Kościuszkowskie

 

dr Krystyna Łuczak-Surówka

 

20.06  – godz. 10.00 Projektowanie w Polsce (egzamin ustny); Architektura Wnętrz studenci: A-M (sala 1.14)

21.06  – godz. 10.00 Projektowanie w Polsce (egzamin ustny); Architektura Wnętrz studenci: P-Z (sala 1.14)

Wzornictwo produkt cała grupa  (sala 1.14)

 

22.06 – godz. 10.00 Historia wnętrz i mebli (egzamin ustny); studenci: B-P (sala 1.14)

23.06 – godz. 10.00 Historia wnętrz i mebli (egzamin ustny); studenci: R-Ż (sala 1.14)

godz. 14.00 Projektowanie w Polsce (egzamin ustny);Wzornictwo ubiór cała grupa (sala 1.14)

dr Anna Oleńska

 

Historia sztuki (egzamin ustny)

14.06 – godz.10.00  studenci: A-O;      (sala 1.14)

15.06 – godz.10.00  studenci: P-Ż;       (sala 1.14)

 

dr Marcin Zgliński

 

Historia sztuki (egzamin ustny)

13.06 – godz. 10.00 Konserwacja  (sala 1.15)

15.06 – godz. 10.00 Rzeźba             (sala 1.15)

20.06 – godz. 10.00 Wzornictwo   (sala A03)

21.06 – godz. 10.00 Malarstwo      (sala A03)

22.06 – godz. 10.00 Scenografia     (sala A03)

23.06 – godz. 10.00 Sztuka Media  (sala A03)

 

Pozostałe – wykłady do wyboru, proseminaria – indywidualne ustalenia z wykładowcami na zajęciach