Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja poprawkowa letnie 2020/2021

Opublikowano 10 września 2021

Dr Piotr Teodorczuk

Historia filozofii

egzamin w formie pisemnej asynchronicznej zgodny z wytycznymi, prace należy: skontaktować się mailowo i  wysłać odpowiedzi na adres piotr.teodorczuk@asp.waw.pl, termin do 20.09.b.r.

Estetyka

egzamin w formie pisemnej asynchronicznej zgodny z wytycznymi, prace należy: skontaktować się mailowo i  wysłać odpowiedzi na  adres piotr.teodorczuk@asp.waw.pl, termin do 20.09.b.r.

Dr Marcin Zgliński

Historia sztuki oraz Historia sztuki nowożytnej w Polsce

pisemna forma egzaminów – esej/tekst na wybrany temat, termin wysłania prac w nieprzekraczalnym terminie  24.09 (tematy pozostają bez zmian, są zgodne z tymi z sesji letniej)

marcin.zglinski@asp.waw.pl