Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja semestru letniego 2020/2021

Opublikowano 18 maja 2021

Dr Piotr Teodorczuk

Historia filozofii

egzamin w formie pisemnej asynchronicznej zgodny z wytycznymi, prace należy  wysłać na adres piotr.teodorczuk@asp.waw.pl, termin do 8.06. 

Estetyka

egzamin w formie pisemnej asynchronicznej zgodny z wytycznymi, prace należy wysłać na  adres piotr.teodorczuk@asp.waw.pl, termin do 8.06. 

 

Dr Anastazja Buttitta

zaliczanie pracą pisemną i moodboardem, termin „0” 24.05
anastazja.buttitta@asp.waw.pl

 

Dr Aleksander Zbrzezny

Teoria mediów 

- 8.06 - Sztuka Mediów 

- 11.06 - Wzornictwo i Malarstwo 

Słownik filozoficzno-społeczny 

- 14.06 

Historia filozofii 

- 16.06 - Malarstwo 

- 18.06 - Scenografia i Wzornictwo  

aleksander.zbrzezny@asp.waw.pl 

 

Dr Anna Rudzka

Historia form graficznych i druku: 

Egzamin będzie składał się z dwóch esejów.  

Temat 1 - Wpływ sztuki Japonii na grafikę polską 

Temat 2 – Moje refleksje o komunikacyjnej (foralnej) roli grafiki dawniej i dziś na przykładzie  dziejów grafiki polskiej 

Termin przesyłania prac na adres anna.rudzka@asp.waw.pl – do 10 czerwca 

Bardzo proszę o przesyłanie plików w formacie PDF lub Word i podpisanie w następujący sposób:  Grafika_Nazwisko_Imię_numer eseju (przykładowo: Grafika_Kowalski_Roch_1) 

Kostiumologia i judaika: 

Egzamin będzie się składał z dwóch esejów objętości ok. 2 stron każdy: 

Temat 1 : Porównanie kostiumów z dwóch rożnych epok (tu mogą Państwo zestawić je na zasadzie  kontrastu lub podobieństwa) 

Temat 2: Moje spotkania z judaikami (ten esej może mieć bardzo osobisty charakter). 

Bardzo proszę o przesyłanie ich w formacie PDF lub Word i podpisanie w następujący sposób:  Kons_Nazwisko_Imię_numer eseju (przykładowo: Kons_Kowalski_Roch_1) 

Na prace oczekuję do 15.06.2021 pod adresem anna.rudzka@asp.waw.pl 

 

st.wykł. Marek Machowski

Historia sztuki  

pisemna forma egzaminu (opracowanie prezentacji), termin dostarczenia prac - 24 maja marek.machowski@asp.waw.pl 

 

Dr Marcin Zgliński

Historia sztuki : 

pisemna forma egzaminów – esej/tekst na wybrany temat, termin wysłania prac do 12.06 marcin.zglinski@asp.waw.pl 

Historia sztuki nowożytnej w Polsce: 

pisemna forma egzaminów – esej/tekst na wybrany temat, termin wysłania prac do 12.06 marcin.zglinski@asp.waw.pl 

 

Dr Anna Oleńska

Historia sztuki

egzamin pisemny, do końca sesji przedmiotów teoretycznych (do 20.06),  poprawki - podczas sesji poprawkowej we wrześniu. 

Nauki pomocnicze historii sztuki

zaliczenie w formie prac pisemnych, studenci  konserwacji malarstwa - do 20 maja, ewentualne poprawki do końca sesji teoretycznej  (20 maja), pozostali studenci- do końca sesji (do 20.06). Sesja poprawkowa we wrześniu. 

 

Dr Paweł Możdżyński

Pisemna forma egzaminów – esej na wybrany temat, termin wysyłania do 13.06
pawel.mozdzynski@asp.waw.pl