Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Informacja dotycząca st.wykł. Marka Machowskiego

Opublikowano 31 marca 2021
W związku z licznymi telefonami i mailami do Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki informuję, że st. wykładowca Marek Machowski nie został  zwolniony. Pozostaje na swoim stanowisku do końca lipca i odchodzi z uczelni w związku z zakończeniem umowy o pracę i przejściem na emeryturę. Nie chce skorzystać z przedłożonych mu propozycji innych form zatrudnienia prowadzenia zajęć. Mam nadzieję, że sprawa została wyjaśniona.
Z poważaniem
dr Anna Rudzka
kierownik MKHiTS