Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wpisy do Akademusa T. Walentowicza

Opublikowano 8 lutego 2021

Ze względu na problemy zdrowotne prof. Walentowicza wpisy w Akademusie pojawią się z opóźnieniem.