Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zajęcia MKHiTS w roku akademickim 2020/21 

Opublikowano 18 września 2020

Wobec trwającej pandemii COVID-19 zgodnie z rozporządzeniami władz ASP oraz ustaleniami na Kolegium Dziekańskim w dn. 8.09.2020 oraz pismem prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Barbary Kowalewskiej i sugestiami Samorządu Studenckiego zajęcia MKHiTS w roku akademickim 2020/21 będą przebiegały w sposób następujący: 

  1. wszystkie wykłady (kursowe, specjalistyczne i do wyboru) są prowadzone zdalnie. Wybór formy zależy od prowadzących (GoogleMeet, pliki audio+prezentacje, itp. )
  2. forma prowadzenia seminariów dyplomowych i konwersatoriów w semestrze zimowym może być określona po zakończeniu zapisów. W zależności od liczebności grup i dostępności sal zajęcia mogą się odbywać zdalnie lub stacjonarnie.

Kierownik MKHiTS 

Dr Anna Rudzka