Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja poprawkowa letnia 2019/2020

Opublikowano 7 września 2020

Dr Piotr Teodorczuk – proszę o wysłanie maila do wykładowcy 15.09
piotr.teodorczuk@asp.waw.pl 

Dr Anna Wiszniewska 

Objętość max 3 strony
Ostateczny termin oddania: 26.09
awiszniewska@gmail.com

Tematy dla słuchaczy wykładu “Projektowanie w Polsce”:
1. Ceramika w architekturze. Mozaiki i okładziny ceramiczne w przestrzeni Warszawy.
2. Powojenna odbudowa Starego Miasta w Warszawie. Dekoracje kamieniczek – freski, sgrafitta, mozaiki.
3. Olgierd Szlekys i sztuka wnętrza. Realizacje powojenne. 

Tematy dla słuchaczy wykładu “Historia wnętrz i mebli”:
1. Design organiczny i meble projektu Charlesa i Ray Eamsów.
2. Haus am Horn w Weimarze i nowe propozycje rozwiązań dla architektury wnętrz.
3. Epoka plastiku. Lata 60. XX wieku i meble z tworzyw sztucznych. 

Dr Aleksander Zbrzezny 

Zgodnie z wytycznymi podanymi po sesji. 

Dr Anna Oleńska 

Zaległe prace proszę przesłać do dnia 20.09 – anna.olenska@asp.waw.pl 

Dr Anna Rudzka 

Zaległe eseje proszę przesłać do dnia 20.09 – anna.rudzka@asp.waw.pl