Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Informacja dla słuchaczy proseminarium “Wokół pamięci. Zbiory, kolekcje, działania”

Opublikowano 29 marca 2019
Szanowni studenci,
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 1 kwietnia spotykamy się o 14.00 w Muzeum Narodowym, wejście od strony biur. Bardzo proszę o punktualność.
Anna Rudzka