Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zaliczenia i egzaminy u dr Anny Rudzkiej w sesji zimowej 2018/2019

Opublikowano 17 grudnia 2018

Przedmiot „Władza i pamięć”

Wpisy odbędą się 23.01.2019, na ostatnich zajęciach

Przedmiot „Historia rzeźby polskiej”

Wpisy odbędą się 21.01.2019, w godz. 16.00 – 18.00

Przedmiot „Historia grafiki polskiej”

Egzamin z powodów losowych odbędzie się 22.01.2019

w godz. 15.00 – 20.00