Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Plan najbliższych zajęć z Historii rzeźby polskiej prowadzonych przez dr Annę Rudzką

Opublikowano 13 listopada 2018
Plan najbliższych zajęć z Historii rzeźby polskiej prowadzonych przez dr Annę Rudzką:
16. XI. 2018 – Cmentarz Powązkowski (zbiórka przy Bramie św. Honoraty). W razie deszczu wykład odbędzie się w Małej Auli.
23.XI. 2018 – Królikarnia, magazyny studyjne
30.XI. 2018 – Wykład w Małej Auli
Zajęcia odbywają się od godz. 14.00