Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

Opublikowano 15 października 2018

W dniach 3-5.10.2018 w Rzeszowie i Jarosławiu odbył się IV Międzynarodowy Kongres „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Wzięli w nim udział pracownicy Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki: dr Anna Oleńska, dr Anna Rudzka, dr Marcin Zgliński oraz mgr Katarzyna Uchowicz