Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki