Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wykłady Katedry Historii Sztuki w ramach Akademii Otwartej – dorośli do sztuki

Opublikowano 19 marca 2018

 

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki na rzecz Akademii Otwartej – dorośli do sztuki.

Pracownicy Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki prowadzą wykłady z zakresu historii sztuki dla uczestników kursu Akademia Otwarta – dorośli do sztuki.

Program na rok akademicki 2017/2018 obejmuje 10 wykładów:

 

lp.


data


wykładowca


tytuł


1


6.12.2017 r.


st. wykł. Marek Machowski


film Wernera Herzoga Jaskinia

zapomnianych snów


2


14.12.2017 r.


dr Anna Rudzka


Polskie Boże Narodzenie


3


18.01.2018 r.


dr Anna Oleńska


Tajemnice dawnych parków warszawskich


4


25.01.2018 r.


mgr Magdalena Sołtys


Wybrani malarze z warszawskiej

Akademii Sztuk Pięknych


5


15.02.2018 r.


st. wykł. Marek Machowski


Sztuka prehistoryczna


6


1.03.2018 r.


st. wykł. Marek Machowski


Krótko o długiej sztuce starożytnej


7


8.03.2018 r.


dr Anna Rudzka


Z modą przez wieki


8


15.03.2018 r.


st. wykł. Marek Machowski


Sztuka średniowieczna nie była średnia!


9


5.04.2018 r.


dr Marcin Zgliński


Sztuka nowożytna w Europie


10


26.04.2018 r.


dr Aleksander Zbrzezny


Dwaj Panowie F w Warszawie (Fichte, Foucault)