Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja naukowa w 150-tą rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego

Opublikowano 10 listopada 2017

Sesja naukowa:

W 150-tą rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego

5 XII 2017

 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

 

Patronat honorowy: Muzeum Józefa Piłsudskiego

 

Organizatorzy:

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Program